Supination, med andra ord utĺtrotation. Ortopediska skoinlägg med supination rekommenderas vid tvär- eller längsgĺende plattfot, kobenthet eller pes valgus. Skoinlägg har lämpligt profilerad form som stabiliserar hälen och förebygger plattfot. Mellanfotsdynor garanterar dessutom rätt belastning av framfoten, minskar smärta pga. den nedsatta främre fotvalven och avlastar tĺrna.

Det blir tydligt att observera om du behöver supinerande skoinlägg. Om fötter ligger nära till varandra när du sitter, dvs. fotens ytterkant böjs uppåt, behöver du supinerande skoinlägg.

Supinationstyper:

  • supination av bakfot, dvs. den inre delen av fotsulan under hälen dras inĺt pĺ 1/3 av skoinläggets längd och bredd
  • supination av längsgĺende fotvalv, dvs. stöd under längsgĺende fotvalven pĺ 1/3 av skoinläggets längd och bredd